08.10.2020

Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu nama lēmums par VSIA Autotransporta direkcijas konkursu

Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu nama

lēmums par VSIA Autotransporta direkcijas konkursu

"Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā" (id.Nr. AD 201917)

Lēmumu skatīt šeit.

Biļetes internetā