IEPIRKUMI

A/S “Liepājas autobusu parks” 

  2020. gadā iepirkumus atbilstoši

noteiktajām likumdošanas prasībām neveica.

 

Biļetes internetā