Ar 1. februāri – izmaiņas Liepājas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā un autobusu kustības sarakstos

No 1. februāra atsāk kursēt 23. maršruta mazas ietilpības autobusi. Pasažieru ērtībām 23. maršruta autobusi turpmāk kursēs no Atmodas bulvāra, nevis no O. Kalpaka tilta kā iepriekš.

Visos trīs maršrutos (22. maršrutā “Atmodas bulvāris – Pētertirgus”, 23. maršrutā "Atmodas bulvāris - Pētertirgus" un 25. maršrutā “Atmodas bulvāris - Klaipēdas iela”), kas sākas no viena galapunkta – Atmodas bulvāra, veiktas izmaiņas kustību sarakstos, lai reisi nepārklātos un pasažieriem būtu ērtāk plānot savu laiku un maršrutu.

No 1. februāra ir veiktas izmaiņas arī dažos 4. maršruta “Mirdzas Ķempes iela - Atmodas bulvāris”, 9. maršruta “Mirdzas Ķempes iela – Slimnīca”, 10. maršruta “Oskara Kalpaka tilts - Mirdzas Ķempes iela”, 10A maršruta Oskara Kalpaka tilts - Dienvidu kapi (brīvdienās), 11. maršruta “Oskara Kalpaka tilts - Klaipēdas iela”, 11A maršruta “Oskara Kalpaka tilts - Dienvidu kapi” (brīvdienās) un 12. maršruta “Pulkveža Brieža iela – Slimnīca” kustības sarakstos.

Jāņem vērā, ka 1. maršruts vairs netiks atjaunots. 1A maršruts “Pulkveža Brieža iela - Mirdzas Ķempes iela” ir saglabāts. Kā alternatīvas 1. maršruta izmantošanai ir 3. maršruts “Mirdzas Ķempes iela - Pulkveža Brieža iela” un 6. maršruts “Mirdzas Ķempes iela - Slimnīca”, kuru kustības saraksti nav mainīti.

Jaunie sabiedriskā transporta kustības saraksti pieturvietās tiks nomainīti pakāpeniski.