Liepājas autobusu parks informē par izmaiņām valdē

Šī gada 24. martā AS “Liepājas autobusu parks” (LAP) veicis izmaiņas uzņēmuma vadībā – par valdes priekšsēdētāju iecelta Anna Valtere, savukārt valdes locekļa amatu ieņems līdzšinējais LAP tehniskais direktors Guntis Avots. LAP turpina uzņēmuma pārvaldības pilnveidošanu, kas tika iesākta iepriekšējā gadā.

A. Valtere kopš 2022. gada  janvāra ieņēma LAP valdes locekles amatu un bija atbildīga par finanšu procesu uzraudzību un attīstības veicināšanu uzņēmumā. A. Valterei ir ievērojama pieredze audita jomā, tranzīta nozarē, finanšu ārpakalpojumos un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā. Viņas izglītība uzņēmumu vadībā, personāla vadībā,  tiesību zinātnēs veido plašu un stabilu akadēmisko pamatu plānotiem projektiem. Papildus tam A. Valtere jau 9 gadus ir starptautiskās grāmatvežu asociācijas biedre (FCCA).

G. Avota plašā pieredze starptautiskajā un reģionālajā transporta un loģistikas nozarē kā privātajā, tā valsts sektorā, kā arī iepriekš ieņemtais tehniskā direktora amats LAP ir būtisks pienesums LAP vadības komandai. G. Avota praktisko zināšanu kopums kā sabiedriskā transporta nodrošinājuma un pārvadāšanas pakalpojumu koordinācija un analīze ir neatņemama komponente arī LAP sniegto pakalpojumu nodrošināšanā klientiem. LAP sveic Gunti Avotu jaunajā amatā.

LAP padome un visa komanda izsaka lielu pateicību līdzšinējam valdes priekšsēdētājam Leonīdam Krongornam par ievērojamu ieguldījumu LAP attīstībā un ilggadējo darbu uzņēmuma vadības komandā.

 

Anna Valtere

AS “Liepājas autobusu parks” valdes priekšsēdētāja